Syncthing 1.20.3

Syncthing 1.20.3

Kozec – 9,4MB – Shareware
Syncthing is an interesting tool for synchronising folders between different computers

Tổng quan

Syncthing là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Kozec.

Phiên bản mới nhất của Syncthing là 1.20.3, phát hành vào ngày 05/07/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 12/03/2015.

Syncthing đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 9,4MB.

Syncthing Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Syncthing!

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản